Onze kwaliteit- en milieusystemen voldoen aan de internationaal erkende ISO-normen voor kwaliteit- en milieumanagement; 

  • ISO 9001:2008 (kwaliteit) en ISO 14001:2004 (milieu).  In 2006 heeft Teva Pharmachemie haar eerste certificering verkregen. In 2009 en 2012 heeft hercertificering plaatsgevonden.

  • Sinds 2007 is Teva Pharmachemie ook OHSAS 18001 (Arbo en veiligheid) gecertificeerd.

In Nederland is Teva Pharmachemie een van de eerste farmaceutische bedrijven die tot ISO/OHSAS certificering is overgegaan.